Angela Boškin Faculty of Health Care aims to become the leading Slovenian faculty in education, research and international cooperation for the fields of nursing, health promotion, health care management and quality in health care. Faculty creates knowledge for professionalization of health care and promotes nursing as scientific discipline in Slovenia. VALUES The core values of […]

Splošna bolnišnica Jesenice je javni zdravstveni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Splošna bolnišnica Jesenice opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in druge dejavnosti, ki so določene z aktom o ustanovitvi. Organi zavoda Splošne bolnišnice Jesenice so: svet zavoda,direktor zavoda,strokovni direktor zavoda,strokovni svet zavoda.Zdravstvena dejavnost se […]

Jesenice is a Slovenian town and the seat of the Municipality of Jesenice on the southern side of the Karawanks, bordering Austria to the north. Jesenice is known as the Slovenian home of mining and iron making industries, its largest steel company Acroni, and its ice hockey club, HK Acroni Jesenice. Historically, Jesenice’s ironworks and […]