Zgradba bolnišnice stoji na zahodnem robu mesta Ormož. Zgradil jo je nemški viteški križniški red leta 1898. Od ustanovitve pa do leta 1948 je delovala kot splošna bolnišnica. Imela je kirurški, interni, ginekološki in ortopedski oddelek, splošne ambulante, po letu 1945 pa tudi porodnišnico. Leta 1948 je vlada Ljudske republike Slovenije Splošno bolnišnico v Ormožu […]

Ormož is a town in the traditional region of Prlekija, part of Styria, in northeastern Slovenia. It lies on the left bank of the Drava River and borders with Croatia on the opposite bank of the river. It is the administrative seat of the Municipality of Ormož. Country  Slovenia Government  • Mayor Danijel Vrbnjak Area  • Total […]