Aleksandrów Kujawski

Miasto Aleksandrów Kujawski położone jest w centralnej Polsce na Kujawach, między Toruniem a Włocławkiem. Administracyjnie obszar miasta znajduje się w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego w strefie oddziaływania dużych aglomeracji: warszawskiej, gdańskiej, poznańskiej, łódzkiej. W strukturze użytkowania gruntów przeważają tereny leśne, które zajmują 176 ha oraz tereny zabudowy mieszkaniowej – 172, 9 ha. Tereny komunikacyjne zajmują 97,5 ha, zieleń urządzona 60,1 ha, tereny przemysłowe i składy 58,2 ha a tereny upraw polowych 72,9 ha. Przeważają, zatem tereny zainwestowane, jednak duży udział, jak na obszar miejski zajmują tereny zielone. Miasto graniczy z gminą wiejską Aleksandrów Kujawski (powiat aleksandrowski) oraz gminą Wielka Nieszawka (powiat toruński).
Jest oddalone o 25 km od Torunia – samorządowej stolicy województwa kujawsko-pomorskiego i 38 km od Włocławka. Na terenie Gminy Wiejskiej – Aleksandrów Kujawski przebiega droga krajowa nr 1 Łódź-Gdańsk w miejscu, gdzie planowany jest przebieg trasy autostrady A-1 wraz ze zjazdem, łączącej Półwysep Skandynawski z południem Europy. Pomyślne perspektywy dla rozwoju miasta wynikają również z faktu, iż w pobliżu Aleksandrowa planowana jest budowa zapory wodnej na Wiśle pod Nieszawą. Przez Aleksandrów przebiega także zelektryfikowana linia kolejowa relacji Łódź-Bydgoszcz-Gdańsk, dzięki której w latach 1860-1862 nastąpił szybki rozwój miasta.

Ważniejsze odległości:

  • Warszawa – 193 km,
  • Gdańsk – 197 km,
  • Katowice – 373 km,
  • Łódź – 140 km
  • Toruń – 25 km
  • Ciechocinek – 7 km.
Bardzo korzystne położenie geograficzno-komunikacyjne Aleksandrowa u zbiegu głównych szlaków drogowych i kolejowych kraju ma istotne znaczenie dla rozwoju miasta.

Gospodarczy pejzaż miasta tworzy przede wszystkim silne rzemiosło i dynamicznie rozwijający się handel. W mieście nie ma uciążliwego przemysłu; istniejące zakłady przemysłowe wiążą swą działalność z produkcją rolną. Na terenie miasta działa kilka firm, których wyroby sprzedawane są nie tylko na rynku lokalnym, ale przede wszystkim poza granicami kraju.

Miasto Aleksandrów Kujawski otwarte jest na inwestorów, którzy chcieliby rozpocząć albo rozwinąć swoją działalność na terenie miasta, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia bezrobocia. Aleksandrów posiada rozbudowaną infrastrukturę techniczną i komunalną (oczyszczalnia ścieków, wysypisko międzygminne, własne ujęcia wody podziemnej o bardzo dobrych parametrach jakościowych).
Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Gmina Aleksandrów Kujawski uzyskała w 2005 roku dofinansowanie na budowę ulicy Kasztanowej. Realizacja tego projektu umożliwiła poprawę bezpieczeństwa miejskiego układu komunikacyjnego w połączeniu z drogami lokalnymi i krajowymi. Budowa ulicy zapewniła w pierwszym rzędzie dogodny dojazd dla obsługi obszaru mieszkalnego i inwestycyjnego. Inwestycja ta usprawniła także połączenie komunikacyjne ruchu drogowego łączącego Gminę Miejską Aleksandrów Kuj. z Gminą Wiejską Aleksandrów Kuj.

Kultura

Życie kulturalne Aleksandrowa Kujawskiego skupia się głownie wokół Miejskiego Centrum Kultury, które jest miejscem amatorskiego ruchu artystycznego, rozwijanego w dziedzinach: plastyki, muzyki, folkloru, tańca współczesnego, modelarstwa i sztuk scenicznych. MCK prowadzi również działalność w kierunku upowszechniania sztuki: rzeźby, malarstwa, grafiki. Imprezą artystyczną o najdłuższej, ponad 30-letniej tradycji są Ogólnopolskie Konfrontacje Muzyczne „Aleksandrowska Gitariada”. Na uwagę zasługuje też organizowana „Stachuriada”, na którą co roku przyjeżdżają miłośnicy twórczości Edwarda Stachury.

Kolejną imprezą, którą na stałe wpisała się do kalendarza imprez w mieście jest Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal „Dwóch Cesarzy”. Festiwal co roku organizowany jest przez Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. Nazwa festiwalu nawiązuje do spotkania cara rosyjskiego Aleksandra II i Wilhelma I – cesarza niemieckiego. Monarchowie dwóch ówczesnych mocarstw europejskich prowadzili rozmowy między innymi w pomieszczeniach dworcowych.
Festiwal ma w założeniu zwrócić także uwagę na gmach zabytkowego dworca kolejowego. Dworzec jest najciekawszym zabytkiem miasta, mówiącym wiele o przeszłości i związanym w sposób nierozerwalny z historyczną genezą miejscowości. Stanowi też jeden z elementów dziedzictwa kulturowego, kształtującego świadomość i pamięć historyczną mieszkańców miasta i regionu. Podczas festiwalu organizowane są koncerty na których można wysłuchać największych oraz tych mniej znanych dzieł muzyki klasycznej.

Każdy miesiąc w roku zapewnia atrakcje i zabawę dla mieszkańców i gości naszego miasta. Przez cały rok organizowane są imprezy kulturalne. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Kalendarz Imprez.
zdjecie_01
zdjecie_03
zdjecie_04

Contact

Urząd Miejski
email
um@aleksandrowkujawski.pl
address
ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski
phone
(+48 54) 282 48 55, (54) 282 68-20
Fax. (54) 282 21 01