Błonie

Błonie – nazwa pochodząca prawdopodobnie od dużej przestrzeni, równiny pokrytej trawą – łąki. Najstarsze zapisy sięgają przełomu X-XI w., kiedy to zaczątkiem miasta był gród leżący na Równinie Łowicko-Błońskiej, należący do kasztelanii rokickiej – Błonie jest o kilkaset lat starsze od Warszawy. Centrum zachowało XIV-wieczny układ ulic. Pod względem architektonicznym na rynku i przy przylegających ulicach dominują kamieniczki z końca XIX i początku XX wieku.

Ponad 20-tysięczna gmina, centrum położone ok. 28 kilometrów na zachód od granic Warszawy, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 (Moskwa – Berlin) z drogą nr 579 łączącą trasę katowicką z trasą gdańską, do niedawna typowo rolnicza – w ostatnich latach zaczęła zmieniać profil. Na dawnych terenach rolnych lokują swoje siedziby i magazyny duże międzynarodowe firmy. Tylko 2 kilometry dzielą granice gminy od węzła “Tłuste” autostrady A2. Dodatkowo przez tereny gminne przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa wschód – zachód, a przy stacji PKP w Błoniu znajduje się bocznica kolejowa przystosowana do rozładunku materiałów budowlanych, kontenerów itp.

Dynamicznie rozwija się handel oraz sektor usługowy, istnieją duże bazy logistyczne i zakłady produkcyjne. Wspaniała lokalizacja stanowi o atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.

Plany rozwoju to przyciągnięcie kapitału inwestycyjnego, tworzenie nowych zakładów pracy, rozwój budownictwa mieszkaniowego i bazy wypoczynkowej.

Powierzchnia: miasto 912 ha, gmina 7672 ha

Liczba ludności: 20 839 – stan na: 31.12.2017 r., (stan na koniec marca 2018:  20 868)

Na terenie gminy znajdują się:

  • oddziały większości banków
  • placówki ochrony zdrowia: Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego oraz placówki niepubliczne
  • placówki oświatowe: 5 przedszkoli publicznych, przedszkola oraz żłobki niepubliczne, 5 publicznych szkół podstawowych (+2 prywatne), I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1
  • służby interwencyjne: Komisariat Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 4 oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej.

W mieście znajduje się akwen zarybiany przez PZW.

Dogodne warunki do rozwoju sportu stwarza Centrum Sportu i Rekreacji zarządzające Stadionem Miejskim (w którego siedzibie mieści się KS “Błonianka”) i LKS “Olymp”. W czerwcu 2017 r. rozpoczęła się budowa największej inwestycji będącej zwieńczeniem modernizacji bazy rekreacyjno – sportowej “Wielofunkcyjnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego obejmującego budynek hali sportowo – widowiskowej, budynek krytego basenu wraz z zapleczem techniczno – socjalnym, rekreacyjno – treningowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą”.

Wielkim atutem jest położony niedaleko Kampinoski Park Narodowy – miejsce wypoczynku mieszkańców Błonia, jak i Warszawy.

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 10.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 16.00

Contact

Urząd Miejski w Błoniu
email
skargi-wnioski@um.blonie.pl
ratusz@um.blonie.pl
address
05-870 Błonie, ul. Rynek 6
phone
725-30-04, 725-30-06