Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Slovenia

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo v Kranju je pričela s svojim delom 7. novembra leta 1955 pod imenom Porodnišnica Kranj. Namenjena je bila porodnicam s področja takratnih občin Kranj, Škofja Loka in Tržič. Z dobrim strokovnim delom in zlasti z dobrimi medčloveškimi odnosi, tako v samem kolektivu, kot v odnosih do bolnika, si je mlada ustanova kaj kmalu pridobila zaupanje porodnic in bolnic, tako, da je kmalu postala pretesna za potrebe gorenjskih žensk.

V letu 1959 se je preimenovala v Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj, pričela pa so se tudi dela na novogradnji na novi lokaciji, kjer bolnišnica deluje še danes. Nova stavba je zaživela 7. novembra, leta 1964.

V novih in boljših delovnih pogojih so zaposleni z vestnim in požrtvovalnim delom še povečali strokovni ugled ustanove. Zelo hitro si je pridobila sloves dobre, strokovne in prijazne bolnišnice in postala znana po porodih v hipnozi, po zunanjih obratih pri nosečnicah z medenično vstavo ploda, po programiranih porodih in po naporih za uveljavitev dojenja. Vrh rojstev je dosegla leta 1979, ko se je v njej rodilo pri 2901 porodu 2937 otrok. Na slovenskem nivoju je bila med prvimi, ki je uvedla amnioskopijo, pH-metrijo, kardiotokografijo in laparoskopijo v svoje rutinsko delo. V letu 1997 smo pristopili k pripravi udejanjanja Unicefovega programa ,,Novorojencem prijazna porodnišnica” in 10. oktobra leta 2000, po opravljenem ogledu bolnišnice in preizkusu znanja, ta naziv tudi prejeli. Ta naziv nas zavezuje, da izpolnjujemo zahteve listine ,,Deset korakov k uspešnemu dojenju”.

Po velikosti smo sedaj četrta največja porodnišnica v Sloveniji, pri čemer pa porodništvo predstavlja le tretjino njene hospitalne dejavnosti.

Ginekologi naše bolnišnice so bili dolga leta tudi nosilci ambulantne dejavnosti, najprej v lastni ustanovi, kar je postalo osnova sedanjega dispanzerja za ženske. Kasneje so svojo ambulantno dejavnost razširili še na dispanzerje za ženske v zdravstvene domove in obratne ambulante večjih delovnih organizacij in s tem omogočali zgodnje odkrivanje raka na rodilih.

Dejavnost bolnišnice je danes razdeljena na tri glavne dele:

Bolnišnični del, kjer izvajamo sprejeme, diagnostično obdelavo ter zdravljenje, vključno z večjimi in manjšimi operacijami za ginekološke pacientke; sprejeme, diagnostično obdelavo in zdravljenje žensk s patološko nosečnostjo; vodstvo normalnega in patološkega poroda; poporodno oskrbo otročnic; nadzor in nego zdravih novorojencev; zdravljenje bolnih novorojenčkov; druge dejavnosti po pravilih strokovne doktrine.
Ambulantni (specialistični) del, v katerem izvajamo specialistične preglede pacientk, napotenih iz dispanzerske dejavnosti: ultrazvočne preiskave, mamografije, predoperativne preiskave, kolposkopsko ambulanto, urodinamske preiskave ter kontrolne preglede in preiskave pri novorojenčkih po odpustu iz bolnišnice.
Dispanzerski del, kamor sodi ginekološko zdravstveno varstvo za preko 16.000 žensk, kjer pa skrbimo tudi za njihovo spremljanje med nosečnostjo in po porodu.

VODSTVO

Direktor
Marko Breznik, uni. dipl. ekon.
tajnistvo@bgp-kranj.si

Strokovni direktor
Aleš Rozman, dr. med., spec. anest. z reanim.
ales.rozman@bgp-kranj.si

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
Špela Požun, dipl. med. ses.
spela.pozun@bgp-kranj.si

Finančno računovodska služba
Tanja Valant, uni. dipl. ekon., vodja FRS
tanja.valant@bgp-kranj.si
V času porodniške odsotnosti jo nadomešča Mateja Mramor Hrovat, uni. dipl. ekon.
mateja.mramor.hrovat@bgp-kranj.si

Podporne službe:
Lea Ahčin, dipl. med. ses., vodja
lea.ahcin@bgp-kranj.si

Splošno kadrovska služba
Silvana Markič, uni. dipl. org., inž. grad.
silvana.markic@bgp-kranj.si

ODDELKI

Porodni blok
Porodniški oddelek
Ginekološki oddelek
Citopatološki laboratorij
AMBULANTE
Dispanzer za ženske
Specialistične ambulante
Center za bolezni dojk
Neonatalna ambulanta
Anesteziološka predoperativna ambulanta
SLUŽBE
Služba za ginekologijo in porodništvo
Služba za neonatologijo
Služba za anesteziologijo, lajšanje bolečin in intenzivno perioperativno medicino
Služba za radiologijo
Služba zdravstvene nege
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Izobraževanja za laično javnost
Izobraževanja za strokovno javnost

Contact

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
email
tajnistvo@bgp-kranj.si
address
Kidričeva 38 a 4000 Kranj
phone
04 208 28 00