BRAND BUSINESS SCHOOL

Slovenia

VSEBINE USPOSABLJANJ – BM

Vsa navedena usposabljanja so vsebinsko uravnotežena in uporabljiva vsaka zase ali v kombinaciji z drugimi. Obseg in vsebinske opredelitve so odvisne od potreb in želja naročnika. Najkrajše usposabljanje obsega 3 ure, daljše oblike pa so odvisne od obsega in sestave programov. Glede na vsebine in potencialne udeležence usposabljanj/delavnic/predavanj nudimo naslednje vsebine:

Tema 1: KOMUNIKACIJSKA ODLIČNOST IN PREPOZNAVNOST ZNAMKE

Za tržnike in PR

 • vpletanje znamke v življenje kupcev/potrošnikov
 • vpletanje znamke v interno javnost
 • jasna osebnost in kode znamke
 • skladnost osebnosti znamke, porabnika in medija
 • klasika vs. alternativa vs. virtualnost
 • stroškovna učinkovitost medijev
 • pomen prilagajanja sporočil posameznim medijem
 • znamkovna zgodba

Tema 2: STRATEŠKO ZNAMČENJE IN KOMUNICIRANJE

Za vodstvo, stratege, tržnike, PR

 • osebnost in vedenjske lastnosti znamke
 • definiranje bistvenega sporočila
 • ustvarjanje novih potreb
 • znamkovne točke dotika
 • komunikacijski splet
 • interno znamčenje – gradnik pripadnosti
 • vloga znamke v piarju
 • alternativno komuniciranje

Tema 3: USTVARJANJE NOVE ZNAMKE IN/ALI NJENO SPREMINJANJE

Za stratege in tržnike

 • merjenje upravičenosti nove znamko
 • konkurenčno pozicioniranje
 • temelji nove znamke
 • jedro, osebnost, vrednote in vedenje
 • pozicioniranje in repozicioniranje
 • migracije, združevanja, arhitekture znamk
 • znamkovni brif

Tema 4: ZNAMKA KOT POSLOVNA STRATEGIJA

Za vodilne in vodstvene kadre

 • Znamka – tržna osebnost
 • znamka – poslovna smernica in kažipot
 • znamka – legitimni predstavnik kulture podjetja
 • znamka – ključni element poslovne strategije
 • znamka – komunikator
 • znamka in vloga vodilnih pri njeni graditvi in komuniciranju
 • znamka – finančna in psihološka vrednost
 • pravila uspešnih znamk
 • napake, ki so jih storile znane znamke
 • znamka – krovna kategorija

Tema 5: ZNAMKA IN ZNAMČENJE ZA NETRŽNIKE

Za vodstvo in strokovne sodelavce vodstvene kadre

 • kaj je znamka in zakaj jo imamo
 • vloge, ki jih ima znamka znotraj posla
 • zlata pravila uspešnih znamk
 • B2C in B2B znamke
 • deležniki znamk v 21.stoletju
 • obvezni podatki za upravljanje znamke
 • obljuba znamke
 • znamčenje

Contact

BRAND BUSINESS SCHOOL
email
info@brand-business-school.com
address
Dunajska cesta 5., 1000 Ljubljana
phone
01 430 29 03