Čistoća Županja d.o.o.

Croatia

ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. je osnovana 06. veljače 2014. godine podjelom društva KOMUNALAC d.o.o. (koji je osnovan dana 10.10.1971. godine), a koja podjela je uvjetovana odredbama Zakona o vodama. 
ČISTOĆA ŽUPANJA je trgovačko društvo koje je u stopostotnom vlasništvu Grada Županja.

PREDMET POSLOVANJA: 
– Skupljanje otpada za potrebe drugih
– Prijevoz otpada za potrebe drugih
– Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
– Skupljanja, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi način zbrinjavanje otpada),  odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
– Održavanje javnih površina
– Održavanje nerazvrstanih cesta
– Usluge i održavanje javnih parkirališta
– Održavanje stambenih zgrada
– Održavanje hortikulture
– Održavanje groblja, krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova
– Upravljanje grobljima
– Tržnice na malo
– Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
– Obavljanje dimnjačarskih poslova
– Knjigovodstvene usluge
– Kupnja i prodaja robe
– Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
– Poslovanje nekretninama
– Posredovanje u prometu nekretnina
– Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
– Nadzor nad gradnjom
– Prijevoz za vlastite potrebe
– Djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
– Obavljanje pogrebničke djelatnosti
– Djelatnost trgovanja otpadom
– Gospodarenje otpadom.

Radno vrijeme blagajne: 07:30 – 14:00
Radno vrijeme: 07:00 – 15:00

Contact

email
cistoca@cistoca-zu.com
address
Veliki Kraj 132, Županja, HR 32270
phone
+385 (0)32 827 999