EUROFARM CENTAR Visoko

B&H

Eurofarm Centar Poliklinika postoji od 1999. godine.  Danas Eurofarm Centar predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu sa tendecijim rasta i širenja.

Eurofarm Centar Poliklinika nudi sve vrste specijlističkih i laboratorijskih pretraga, periodične sistematske preglede i ljekarska uvjerenja.

Contact

EUROFARM CENTAR Visoko
email
address
Ozrakovići bb, Visoko 71300
phone
+387 32 732 100