Fakulteta za računalništvo in informatiko

Slovenia

Fakulteta za računalništvo in informatiko želi biti prepoznavna v svetu in med vodilnimi fakultetami na svojem področju v srednji in jugovzhodni Evropi. S svojimi dosežki želi prispevati k razvoju stroke in splošnemu razvoju v okolju, v katerem deluje.

Usmerjenost v kakovost delovanja je del poslanstva, vizije in vrednot Fakultete za računalništvo in informatiko. Skrb za kakovost je del znamke kakovosti, ki poteka preko načrtovanja, spremljanja delovanja, sprotnega odpravljanja napak, samoevalvacij in strateškega planiranja. Razvijati želimo kulturo kakovosti, v to vključiti vse sodelavce in dvigniti nivo pripadnosti fakulteti.

Contact

DEKANJA izr. prof. dr. Mojca Ciglarič
email
studinfo@fri.uni-lj.si
address
Večna pot 113
phone
01 / 479 8118