GKP “Pre-kom” d.o.o.

Croatia

Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM osnovano je 05.03.2002. godine od strane Grada Preloga kao jedinog osnivača, početkom 2014. godine izvršena je dokapitalizacija PRE-KOM od strane donjo Međimurskih Općina (Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava, Kotoriba). Krajem 2016. Općine Belica i Dekanovec, te  krajem 2017. godine Općina Domašinec kupile su udjele u PRE-KOM-u od Grada Preloga. U 2018. godini Općine Martijanec i Podturen kupile su udio u PRE-KOM-u od Grada Preloga i pridružile se zajedničkom gospodarenju otpadom koje provodi PRE-KOM.

Djelatnosti  društva su:

  • sakupljanje, odvoz skladištenje i odlaganje otpada
  • održavanje komunalne infrastrukture Grada
  • upravljanje grobljima i tržnicom
  • pogrebne usluge, prijevoz pokojnika, prodaja pogrebne opreme
  • dimnjačarska služba
  • održavanje javnih parkirališta, itd.

Tvrtka je svoje poslovanje uskladila sa međunarodnim standardima ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Contact

Direktor: Siniša Radiković dipl.ing.
email
pre-kom@pre-kom.hr
address
Hrupine 7B, 40323 Prelog
phone
Blagajna: 040/645535
Pogrebni poslovi i upravljanje grobljima: 040/321247
Reciklažni centar: 040 321259, 099 4907528
Centar za ponovnu uporabu: 099 3344418
Kompostana: 098 273513