Gradska knjižnica Buzet

Gradska knjižnica i čitaonica Buzet djeluje u sastavu Pučkog otvorenog učilišta “Augustin Vivoda” Buzet. Obavlja bibliotečno-informacijske djelatnosti. 

Knjižnica je organizirana kao gradska knjižnica  s čitaonicom i studijskim odjelom te kao takva obavlja svoju funkciju i zakonom propisanu djelatnost na području grada Buzeta i njegove šire okolice (općine Lanišće, Oprtalj, Motovun, Lupoglav, Cerovlje). 

Korisnicima knjižnice, s plaćenom godišnjom članarinom, omogućeno je korištenje knjižnične građe u slobodnom pristupu, knjiga iz referentne zbirke, periodike i dnevnog tiska, e-knjiga putem sustava iBIBLOS te druge knjižnične građe. Knjižnica svojim korisnicima omogućava i stručne savjete knjižničara-informatora, pretraživanje lokalne baze podataka, pretraživanje baza podataka drugih knjižnica u RH putem Interneta, usluge složenog pretraživanja, referalnu djelatnost, međuknjižničnu posudbu te različita predstavljanja knjižnične građe.

Od listopada 2019. godine sjedište Gradske knjižnice Buzet je u centru grada na adresi II istarske brigade 3/3. 

Knjižnica u svom fondu ima oko 30 000 knjiga, 150 nekonvencionalnih jedinica (CD-i, DVD-i) te 50-ak društvenih igri i  igračaka. Oko 50% građe nalazi se u slobodnom pristupu na odjelima beletristike, stručne i referentne zbirke, na dječjem odjelu i odjelu za mlade; oko 25% građe namijenjeno je korištenju u studijskom odjelu, a  još oko 25% deponirano je u spremište te je uz prethodnu narudžbu dostupno svim korisnicima.

Knjižnica ima oko 600 korisnika. Godišnje se posudi preko 6000 knjiga, uz dnevni prosjek od 30-ak knjiga. Dostupna građa može se pregledati putem e- kataloga knjižnice na web adresi : https://pou-buzet.zaki.com.hr . Svi članovi buzetske knjižnice mogu koristiti iBiblos, digitalnu platformu za posudbu e-knjiga na hrvatskom jeziku. Platforma je dostupna na web adresi: https://www.ibiblos.com/

U suradnji buzetske i koparske knjižnice, od siječnja 2020. godine u Buzet jednom mjesečno dolazi bibliobus. Riječ je o projektu koji je zaživio Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Kopar. Knjige iz bibliobusa, pretežno su na slovenskom jeziku, a nešto je knjižnih naslova i na hrvatskom jeziku, te su namijenjene ponajprije osnovcima, djeci koja uče slovenski jezik, ali i svim ostalim učenicima kao i članovima buzetske Gradske knjižnice.

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

Dnevni odmor: 12:00 – 12:30

PON/ČET:
12:00 – 19:00

Dnevni odmor: 16:00- 16:30

ČLANSTVO U KNJIŽNICI

 • Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji uplati članarinu.
 • Knjižnica nudi četiri vrste članarine:
  • pojedinačna članarina (posudba tri knjige)
  • obiteljska članarina (posudba šest knjiga)
  • članarina za posudbu slikovnica (tri slikovnice)
  • privremena članarina (vrijedi 30 dana samo za rad u knjižnici)
 • Upis se vrši uz predočenje osobne iskaznice ili još nekog dodatka za posebne kategorije (index…).
 • Član nakon upisa dobiva trajnu člansku iskaznicu, s tim da članarinu po isteku mora obnavljati (ponovno platiti).
 • Iskaznica je neprenosiva, a u slučaju gubitka potrebno je odmah obavijestiti Knjižnicu.
 • Članarina je godišnja ili mjesečna. Vrijedi 12 mjeseci, odnosno 30 dana (privremena članarina) od dana upisa.

CJENIK

StavkaCijena
Godišnja članarina – predškolci, učenici, studenti50,00 Kn
Godišnja članarina – umirovljenici70,00 Kn
Godišnja članarina – ostali100,00 Kn
Godišnja članarina – obiteljska članarina120,00 Kn
Godišnja članarina – posudba slikovnica10,00 Kn
Privremena članarina – 30 dana30,00 Kn
Međuknjižnična posudba10,00 kn + troškove knjižnice pošiljatelja
Zakasnina – po knjizi – po danu0,50 Kn
Zakasnina – po CD-u/DVD-u/časopisu po danu5,00 Kn
Fotokopiranje građe – samo za članove – A40,50 Kn
Gubitak ili oštećena knjigaNovčana protuvrijednost knjige ili protuvrijednost u knjižničnoj građi

Contact

email
knjiznica@poubuzet.hr
address
2. istarske brigade 1, 52420 Buzet
phone
+385 52 215-545