Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o.

Usluge:

Gospodarenje otpadom, groblje i pogrebne usluge, javne i zelene površine, parkiralište, trgovina, tržnica, sajmište, mehaničarsko bravarska radiona, kamenoklesarske usluge.

Contact

DIREKTOR: Ivan Perhoč, bacc. ing. el.
email
cakom@cakom.hr
ivica.perhoc@cakom.hr
address
Mihovljan, Mihovljanska 10
phone
040 372 400
040 372 466
Fax: 040 395 391
Besplatni telefon: 0800 466 466