Kantonalna bolnica “Dr Irfan Ljubijankić

B&H

Kantonalna bolnica “Dr Irfan Ljubijankić” je bolnica koja sekundarnom i dijelom tercijarnom zdravstvenom zaštitom pokriva područje Unsko-sanskog kantona. Osnovana je 1920. godine kao Gradska bolnica. Temelji nove zgrade, gdje se i sada nalazi, položeni su 1958. godine. Bolnica služi kao nastavna baza za studente Visoke zdravstvene škole Bihać i učenike Srednje medicinske škole Bihać. Dobila je ime po Dr Irfanu Ljubijankiću, otorinolaringologu, ratnom ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine koji je tragično stradao 1995. godine u helikopterskoj nesreći.

Historija

Iako je prema nekim dokumentima organizovana bolnička zaštita u Bihaću postojala od 1857. godine, za godinu osnivanja ove bolnice uzima se 1920. godina kada je u južnom dijelu Gradskog parka izgrađena prva Gradska bolnica. Raspolagala je sa tridesetak kreveta u jednoj drvenoj baraci. Zbog nedostatka domaćeg medicinskog kadra, u ovoj su bolnici poslove ljekara obavljali kadrovi iz PoljskeČeške i Austrije. Gradska bolnica je uništena u bombardiranju grada u Drugom svjetskom ratu. Zbog toga je u Aleji, u blizini napuštenih vila austrijskih oficira adaptirana jedna zgrada u koju je smještena Bolnica. Raspolagala je sa 160 kreveta. Godine 1958. kreće izgradnja nove bolnice na mjestu na kojem se i danas nalazi, u ulici Darivalaca krvi. Ona je potpuno izgrađena i useljena 1962. godine.

Organizacija

Organizacija rada bolnice uređena je preko 26 službi i odjela:

 • Bolnička apoteka
 • Centar urgentne medicine
 • Hematološko- biohemijski odjel
 • Interni odjel
 • Mikrobiološki labaratorij
 • Odjel radiologije
 • Odjel za anesteziju i reanimaciju
 • Odjel za bolesti uha, grla i nosa
 • Odjel za dječije bolesti
 • Odjel za ginekologiju i akušerstvo
 • Odjel za hirurgiju
 • Odjel za kožne bolesti
 • Odjel za neonatologiju
 • Odjel za neuropsihijatriju
 • Odjel za očne bolesti
 • Odjel za zarazne bolesti
 • Operacione sale
 • Patološka anatomija
 • Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Služba za higijensko epidemiološki nadzor i DDD
 • Služba za trasfuziju
 • Specijalističke ambulante

Osoblje

Kantonalna bolnica trenutno ima 844 zaposlena radnika, od toga 598 je medicinske i 246 nemedicinske struke. Bolnica raspolaže sa 680 kreveta.

Contact

Kantonalna bolnica "Dr Irfan Ljubijankić
email
kabinet@kbbihac.ba
address
Darivalaca krvi 67
phone
037 / 318 - 800