Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić”

B&H

Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić” Mostar je moderna zdravstvena ustanova  koja teži da pruži primjerenu, kontinuiranu, kvalitetnu  i bezbjednu zdravstvenu zaštitu za  građane HNK, primjenom širokog spektra savremenih preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih metoda i šire,u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj  zaštiti FBiH, a s ciljem poboljšanja zdravlja pojedinca i zajednice.  Potrebe, dobrobit i zadovoljstvo pacijenta su u fokusu zaposlenih, koji stalnim unapređenjem profesionalnih vještina i etičkih vrijednosti stvaraju ambijent obostranog povjerenja.

Moderna zdravstvena ustanova koja teži da postane lider u partnerskom odnosu sa pacijentom, koji je u centru pažnje, koja podstiče  inovativnost, stalno unapređenje kvaliteta rada, timski rad, kliničku izvrsnost, profesionalni razvoj zaposlenih, racionalno korištenje resursa, kao imperativ za budućnost. Zdravstvena ustanova u kojoj će znanje, rezultati rada, profesionalnost, požrtvovanost, kolegijalnost i odnos prema pacijentu biti prava mjera vrijednosti a kontinuirano poboljšanje kvaliteta mjera uspješnosti cijele organizacije.

Contact

Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić"
email
protokol@kbmostar.ba
address
Maršala Tita 294 88000 Mostar
phone
+387 (0)36 503 100