Kompanija Milojević Gilje-Gas

B&H

Kompanija Milojević Gilje-Gas nudi svojim kupcima kako u tečnom tako i u gasovitom stanju sledeće gasove:

* kiseonik
* argon
* azot
* acetilen
* ugljen dioksid
* vodonik
* helijum
* sintetski zrak
* azot suboksid
* amonijak
* sumpor diosid
* propan butan
* industriske gasne mješavine (krisal, formir itd.)
* prehrambene mješavine (banana gas itd.)
* specijalne i medicinske gasne mješavine

Contact

Kompanija Milojević Gilje-Gas
email
info@gilje-gas.com
address
Velika Obarska 200, 76300 Bijeljina
phone
+387 55 255-215