Lučka uprava Novalja

Croatia

Županijska lučka uprava Novalja osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području jedinice lokalne samouprave.

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama uređenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom.

Županijska lučka uprava Novalja upravlja sljedećim lukama otvorenim za javni promet županijskog značaja: Novalja, Žigljen i Drljanda.

Županijska lučka uprava Novalja upravlja sljedećim lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja: Stara Novalja, Metajna, Jakišnica i Tovarnele (Lun).

Contact

v.d. Ravnatelj, Igor Vidas, prof.
email
ravnatelj@lucka-uprava-novalja.com
address
Dalmatinska 18, 53291 Novalja, Hrvatska
phone
+385 (0)53/663 231, +385 (0)99 31 46 250