Medical Institute Bayer – MIB

B&H

Specijalna bolnica “Centar za srce BH” Tuzla od januara 2020 godine nastavlja poslovati pod novim nazivom MIB- Medical Institute Bayer. MIB – Medical Institute Bayer je dobio naziv po Dr Karel Bayer-u, jednom od najznačajnih ličnosti u oblasti medicine i prvom predsjedniku Udreženja ljekara BiH (1909.).

Centar za srce BH Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu. Nakon dvanaest godina pokrenuli smo proces transformacije Centra u multidisciplinarnu zdravstvenu ustanovu u kojoj će naši pacijenti pored dosadašnjih, dobiti i visokosofisticirane usluge iz drugih medicinskih discplina. U okviru razvoja centra i novog koncepta djelovanja, a da bi mogli obuhvatiti sve navedene discipline kao i one koje će se ubuduće razvijati, promjenili smo naziv naše ustanove u Medical Institute Bayer – MIB.

Odjeljenja

Contact

Medical Institute Bayer - MIB
email
info@mib.institute
address
Alekse Šantića 8 75000 Tuzla
phone
+ 387 35 309 100