Međimurje-plin d.o.o.

Contact

Ured uprave:
email
medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
komercijala@medjimurje-plin.hr
etickikodeks@medjimurje-plin.hr
address
Obrtnička 4, HR 40000 Čakovec
phone
040 396-279
Prijava kvara: 040 395-199
Komercijala: 040 396-281
Fax: 040 396-282