ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

Slovenia

Bolnišnica je bila ustanovljena leta 1909 za bolnike s kostno-sklepno tuberkulozo iz celotne tedanje Avstro-Ogrske. Po I. svetovni vojni jo je obnovil ameriški Rdeči križ, leta 1920 pa jo je prevzel italijanski Rdeči križ. več o zgodovini bolnišnice lahko preberete tukaj.

Po II. svetovni vojni je postala Valdoltra jugoslovanski “Zvezni inštitut za kostno-sklepno tuberkulozo” – do leta 1947, ko se je začasno preselila v Rovinj. Po obnovi v letih 1951 – 1956 se je ob upadanju kostno-sklepne tuberkuloze preusmerila v ortopedijo in se l. 1961 preimenovala v Ortopedsko bolnišnico Valdoltra.

Danes je ortopedski center z moderno diagnostiko in terapijo (magnetna resonanca, računalniška tomografija, moderne operacijske dvorane, artroskopija z lasersko tehnologijo). V treh obnovljenih paviljonih je bolnikom na razpolago 190 postelj, kar predstavlja več kot 50% zmogljivosti slovenske ortopedije. V specialističnih ortopedskih ambulantah je letno pregledanih nad 25.000 bolnikov iz vse Slovenije, hospitaliziranih pa več kot 5.700. Letno opravimo v bolnišnici nad 3.400 operacij (protetika velikih sklepov, operacije na hrbtenici, artroskopija ter ostali operativni posegi sodobne ortopedije).

Bolnišnica ima 300 zaposlenih, od tega 30 zdravnikov specialistov.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je v stalnih strokovnih stikih z ortopedskimi centri v Sloveniji in po svetu. Slovenskim in mednarodnim strokovnim srečanjem je namenjena moderna kongresna dvorana.

Dejavnosti
V okviru zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni zavod opravlja

bolnišnično zdravstveno dejavnost,

specialistično ambulantno dejavnost,

izobraževalno dejavnost,

raziskovalno dejavnost,

druge dejavnosti skupnega pomena, ki se organizirajo zaradi nemotenega delovanja bolnišnice.

Dejavnost
Ambulantna obravnava

Ortopedska ambulanta
Anesteziološka predoperativna ambulanta
Nevrofiziološka ambulanta – EMG

Bolnišnična obravnava
Operativno zdravljenje:

Endoprotetika sklepov (kolk, koleno, gleženj, rama, …)
Operacije hrbtenice (hernia disci, zožitev spinalnega kanala, deformacije hrbtenice)
Artroskopske operacije (vezi, kostnega hrustanca, meniskov, sklepne ovojnice)
Operacije stopala (halux valgus in druge deformacije stopal)
Odstranitev osteosintetskega materiala

Neoperativno (konzervativno) zdravljenje

Fizioterapija
Medikamentozna – protibolečinska terapija

Slikovna diagnostika
Magnetna resonanca (MR)
Računalniška tomografija (CT)
Klasično RTG slikanje
Ultrazvočna diagnostika

Dejavnost
Ambulantna obravnava

Ortopedska ambulanta
Anesteziološka predoperativna ambulanta
Nevrofiziološka ambulanta – EMG

Bolnišnična obravnava
Operativno zdravljenje:

Endoprotetika sklepov (kolk, koleno, gleženj, rama, …)
Operacije hrbtenice (hernia disci, zožitev spinalnega kanala, deformacije hrbtenice)
Artroskopske operacije (vezi, kostnega hrustanca, meniskov, sklepne ovojnice)
Operacije stopala (halux valgus in druge deformacije stopal)
Odstranitev osteosintetskega materiala

Neoperativno (konzervativno) zdravljenje

Fizioterapija
Medikamentozna – protibolečinska terapija

Slikovna diagnostika
Magnetna resonanca (MR)
Računalniška tomografija (CT)
Klasično RTG slikanje
Ultrazvočna diagnostika

Organi zavoda

Direktor: Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped, Email: radoslav.marcan@ob-valdoltra.si

Pomočniki direktorja

Pomočnik direktorja za poslovno upravno področje:

Nada Zajec, univ. dipl. ekon.
nada.zajec[@]ob-valdoltra.si

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege:

Tanja Montanič Starc, mag. zdr. neg.
Tanja.MontanicStarc@ob-valdoltra.si

Pomočnik direktorja za znanstveno-raziskovalno in pedagoško področje:

prof. dr. Andrej Cör, spec. patolog
andrej.coer@ob-valdoltra.si

Pomočnica direktorja za področje kakovosti:

Lilijana VOUK-GRBAC, univ. dipl. inž. živil. tehnol., QSM
lili.vouk[@]ob-valdoltra.si

Informacije, naročanje
Splošne informacije (05) 6696 100
Naročanje ambulantnih pregledov (8.00 – 12.00)

(05) 6696 227
Naročanje radioloških preiskav (8.00 – 12.00) (05) 6696 370
Informacije – bolnišnično zdravljenje (8.00 – 12.00) (05) 6696 100
Informacije – samoplačniške storitve (7.00 – 15.00) (05) 6696 392

Direktor, pomočniki direktorja
Tajništvo direktorja bolnišnice (05) 6696 237
Pomočnica direktorja za poslovno upravno področje (05) 6696 215
Pomočnica direktorja za področje kakovosti (05) 6696 252
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nega (05) 6696 238
Pomočnica direktorja za znanstveno, raziskovalno in pedagoško področje (05) 6696 209
Svetovalec – pravnik (05) 6696 207

Contact

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
email
valdoltra@ob-valdoltra.si
address
Jadranska cesta 31, 6280 ANKARAN
phone
05 6696 100