PLZET d.o.o.

Trgovačko društvo “Plzet” d.o.o. Buzet, za izgradnju, trgovinu i upravljanje nekretninama, sa sjedištem u Buzetu, čiji je jedini osnivač i vlasnik Grad Buzet, obavlja poslove upravljanja stambenim zgradama na području grada Buzeta. Pored poslova upravljanja stambenim zgradama, društvo od 2012.godine aktivno radi na projektima vezanim uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Realizacijom projekata energetske učinkovitosti društvo je pred sebe postavilo dva cilja:

  • poticati i podržati obnovu stambenih zgrada na području grada Buzeta te time građanima-suvlasnicima omogućiti kvalitetniji i ugodniji život u stanovima, doprinijeti smanjenju režijskih troškova u stambenim zgradama te u konačnici uljepšati vizure Grada
  • educirati građanstvo o važnosti uštede energije i poticati na korištenje obnovljivih izvora energije prvenstveno zbog tendencije rasta cijene energije i energenata (uzorkovanih globalnim i lokalnim razlozima) u narednom razdoblju što će utjecati na porast troškova stanovanja.

Predmet poslovanja – glavne djelatnosti :

  • građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
  • upravljanje zgradama i vršenje djelatnosti upravljanja,
  • geodetski poslovi,
  • konzalting poslovi,
  • poslovanje nekretninama

Contact

email
address
II istarske brigade 13/1
phone
+385 52 694 038
Fax: +385 52 694 039
GSM: +385 91 288 72 76