PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ

Slovenia

Zgradba bolnišnice stoji na zahodnem robu mesta Ormož. Zgradil jo je nemški viteški križniški red leta 1898. Od ustanovitve pa do leta 1948 je delovala kot splošna bolnišnica. Imela je kirurški, interni, ginekološki in ortopedski oddelek, splošne ambulante, po letu 1945 pa tudi porodnišnico.

Leta 1948 je vlada Ljudske republike Slovenije Splošno bolnišnico v Ormožu zaprla, jo preuredila in preimenovala v Bolnišnico za tuberkulozo in pljučne bolezni. Bolnišnica je bila opremljena s takrat najsodobnejšimi sredstvi za zdravljenje pljučnih boleznih. Imela je tudi zobno ambulanto in organizirano delovno terapijo. Bolniki so se v času zdravljenja učili raznih obrti, zlasti pletarstva in šiviljstva. Njihove izdelke pa so prodajale ormoške trgovine.

V prvi polovici prejšnjega stoletja je število bolnikov, obolelih za tuberkulozo, upadlo. Pokazala pa se je potreba po psihiatrični bolnišnici. Na pobudo Sekretariata za zdravstvo je bila bolnišnica preusmerjena v psihiatrično. 1. oktobra 1966 je bil ustanovljen psihiatrični oddelek kot sestavni del ptujske bolnišnice. Namen bolnišnice je bil, da nudi psihiatrično oskrbo in zdravljenje prebivalcem ožjega ormoškega in ptujskega območja, dela bistriškega in gornjeradgonskega območja, Ljutomera z okolico in Prekmurja.

Psihiatrični oddelek je bil ustanovljen s 120 posteljami, leta 1969 se je število postelj zaradi potreb povečalo na 140 postelj, leta 1972 na 150 postelj in leta 1973 na 160 postelj.

Leta 1979 je prišlo do združitve ptujsko-ormoškega zdravstva v Zdravstveni center Ptuj – Ormož, TOZD Psihiatrični oddelek, ki je leta 1988 dobil ime Zdravstveni center dr. Jožeta Potrča Ormož – Ptuj, TOZD Psihiatrija Ormož.

Začetek samostojnosti ormoške bolnišnice in izločitev TOZD-a iz zdravstvenega centra se je pričela s 27. septembrom 1990, ko je nastala Psihiatrična bolnišnica Ormož, ki se je 10. aprila 1996 organizirala v skladu z Zakonom o javnih zavodih v javni zavod Psihiatrična bolnišnica Ormož.

Contact

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ
email
tajnistvo@pb-ormoz.si
address
Ptujska cesta 33 2270 ORMOŽ
phone
02 / 74 15 100