Splošna bolnišnica Brežice

Slovenia

Splošna bolnišnica Brežice je osrednja zdravstvena institucija v Posavski statistični regiji, ki skrbi za zdravstveno oskrbo prebivalstva naslednjih občin: Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Radeče. Na dan 1.7.2015 je bilo v tej regiji evidentiranih 75.727 prebivalcev (Vir: Statistični urad Republike Slovenije).

Na dan 31.8.2016 je bilo v naši bolnišnici zaposlenih 335 oseb, od tega: 66 zdravnikov (od tega 5 zdravnikov pripravnikov in 1 zdravnica zaposlena tudi v vodstvu zavoda), 67 diplomiranih medicinskih sester (od tega 1 diplomirana medicinska sestra zaposlena tudi v vodstvu zavoda) in diplomiranih zdravstvenikov, 8 diplomiranih babic in 1 babica, 76 srednjih medicinskih sester, 9 bolničarjev, 25 drugih zdravstvenih sodelavcev, 82 nezdravstvenih delavcev (od tega 1 zaposlitev v vodstvu zavoda) in 1 zaposlen udeleženec javnih del. Vsi skupaj se trudimo in skrbimo za kar najboljše zdravstveno počutje prebivalcev Posavja in tudi vseh ostalih obiskovalcev, ki poiščejo zdravstveno storitev v naši bolnišnici.

Splošna bolnišnica Brežice opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni. Le – ta obsega specialistično bolnišnično dejavnost napodročju interne medicine, kirurgije, pediatrije, ginekološko-porodniške dejavnosti in intenzivne terapije (z anestezijo in reanimacijo) za navedena področja, ambulantno medicinsko rehabilitacijo, bolnišnično lekarniško dejavnost, laboratorijsko in rentgensko diagnostiko, preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, patoanatomsko dejavnost, dejavnost zdravstvene nege in zdravstvene administracije.

V okviru internega oddelka delujejo naslednje specialistične ambulante: splošna internistična ambulanta, internistična prvapomoč, kardiorespiratorna diagnostika, endoskopska diagnostika, angiološka ambulanta, diabetološka ambulanta, gastroenterološka ambulanta, kardiološka ambulanta, hematološka ambulanta ter antikoagulantna ambulanta.

V okviru kirurškega oddelka delujejo kirurška abdominalna intravmatološka ambulanta, kirurška urgentna ambulanta, varikološka ambulanta, proktološka ambulanta ter ortopedska ambulanta.

V okviru ginekološko-porodnega oddelka delujeta ginekološka specialistična ambulanta ter ambulanta za bolezni dojk.

V okviru otroškega oddelka deluje otroška specialistična ambulanta, pulmološko alergološka ambulanta in neonatalna ambulanta.

V okviru oddelka za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje delujeta anesteziološka ambulanta ter ambulanta zazdravljenje bolečin.

Kot samostojne specialistične ambulante delujejo: ortopedska ambulanta, okulistična ambulanta, ambulanta za ušesa, grlo in nos z avdiometrijskim laboratorijem ter nevrološka ambulanta z EMG diagnostiko.

CONTACTS

Uprava
Direktorica
Anica HRIBAR
Kontaktni telefon: 07 466 81 01
GSM: 041 662 055
Elektronska pošta: anica.hribar@sb-brezice.si

Strokovna direktorica
Mojca SAVNIK ISKRA, dr. med., spec. interne medicine
Kontaktni telefon: 07 466 81 51
GSM: 051 659 878
Elektronska pošta: mojca.iskra@sb-brezice.si

Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe
Tanja CERJAK, mag. zn.
Kontaktni telefon: 07 466 82 26
GSM: 041 895 915
Elektronska pošta: tanja.cerjak@sb-brezice.si
Tajništvo
Romana KVARTUH, univ. dipl. ekon.
Kontaktni telefon: 07 466 81 06
Fax.: 07 466 81 10
Elektronska pošta: tajnistvo@sb-brezice.si
Vodja splošno upravne in kadrovske službe
Samo ZORKO
Kontaktni telefon: 07 466 81 14
Elektronska pošta: samo.zorko@sb-brezice.si
Vodja finančno – računovodske službe
Kornelija BIBIČ, dipl. ekon.
Kontaktni telefon: 07 466 81 05
Elektronska pošta: racunovodstvo@sb-brezice.si
Vodja plansko – analitske službe
Marija KRUŠLIN, dipl. ekon.
Kontaktni telefon: 07 466 81 13
Elektronska pošta: marija.kruslin@sb-brezice.si
Vodja službe za nabavo, čistilni servis s pralnico in šivalnico ter tehnično vzdrževalne enote
Alenka PLANINC, dipl. upr. org.
Kontaktni telefon: 07 466 81 83
GSM: 051 659 876
Elektronska pošta: alenka.planinc@sb-brezice.si

Oddelki

Ginekološko – porodni oddelek
Interni oddelek
Kirurški oddelek
Otroški oddelek
Urgentni center
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečine (CIT)
Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo
Radiološki oddelek
Laboratorij s transfuzijo
Lekarna
Fizioterapija
Specialistične ambulante
Nezdravstvene službe
Hiperbarična komora

Contact

Splošna bolnišnica Brežice
email
info@sb-brezice.si
address
Černelčeva cesta 15 8250 Brežice
phone
+386 (0)7 46 68 100