SPLOŠNA BOLNIŠNICA dr. Jožeta Potrča PTUJ

Slovenia

ZGODOVINA
S sprejemom v Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča Ptuj smo zdravstveni in vsi drugi sodelavci prevzeli skrb za vaše zdravljenje in vaše dobro počutje. Želimo vam omogočiti čim bolj prijetno bivanje v naši ustanovi, zato vam posredujemo osnovne informacije.

Prosimo vas, da upoštevate naša navodila. Prizadevali si bomo, da bo vaše zdravljenje potekalo nemoteno in uspešno.

SPREJEM V BOLNIŠNICO
Ob prihodu na zdravljenje vas prosimo, da se ob dogovorjeni uri, če gre za programski sprejem, oglasite v sprejemni pisarni oddelka na katerega boste sprejeti ali na drugo, prej dogovorjeno mesto (npr. v specialistični ambulanti posameznega oddelka).

Po sprejemu vas bomo odpeljali v vašo bolniško sobo, vas seznanili s so-bolniki, osebjem, s prostorsko razporeditvijo oddelka in hišnim redom.

SPREJEM PORODNICE
Poleg vseh ostalih dokumentov potrebuje porodnica ob sprejemu v porodnišnico še poročni ali rojstni list (neporočene) in materinsko knjižico. Če želite, da bo ob porodu prisoten tudi vaš partner, vas prosimo, da nas s tem seznanite ob sprejemu.

Priporočamo vam, da si pred odhodom v porodnišnico doma pripravite tudi opremo, ki jo boste ob odhodu iz porodnišnice potrebovali za svojega novorojenčka. V porodnišnico vam jo bodo prinesli svojci.

SPREJEM OTROKA
Otrok, ki mora na zdravljenje v bolnišnico, naj poleg prej naštetih stvari s seboj prinese še kakšno najljubšo igračo in knjigo, ki mu bo krajšala čas. Da se ne bi izgubile, jih označite z otrokovim imenom in priimkom.

Za predšolske otroke imamo organiziran bolnišnični vrtec. Prav tako vas bodo na oddelku seznanili z možnostmi, pogoji in ceno so-bivanja enega starša z otrokom v bolnišnici.

Da vaš otrok v bolnišnici ne bi bil preveč osamljen, priporočamo, da ga obiščete vsak dan in po dogovoru z odgovorno medicinsko sestro čim več sodelujte pri negi vašega otroka. Manjše količine sadja in naravnih sokov mu lahko prinašate le po dogovoru z zdravnikom.

NAD STANDARDNA NAMESTITEV
V Splošni bolnišnici Ptuj imamo 5 nad standardno urejenih sob in sicer dve na internem oddelku, dve na kirurškem oddelku in eno na ginekološko-porodnem oddelku. Opremljene so s televizijskim sprejemnikom in telefonom ter sanitarnimi prostori.

Bivanje v nad standardni sobi zavarovancu oz. samoplačniku zagotavlja boljši bivanjski standard.

Vse informacije v zvezi z nad standardnimi sobami bolniki dobijo na bolniških oddelkih.

VODSTVO
Direktorica bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj
Anica Užmah, mag. poslovnih ved

Strokovni vodja
Prim. viš. pred. dr. Teodor Pevec, dr. med., svetnik

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego
Mag. Natalija Galinec, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Oddelki

INTERNI ODDELEK
KIRURŠKI ODDELEK
GINEKOLOŠKO – PORODNI ODDELEK
OTROŠKI ODDELEK
INTENZIVNA TERAPIJA IN NEGA
PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE
ODDELEK ZA AMBULANTNO IN HOSPITALNO REHABILITACIJO
ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO
RADIOLOŠKI ODDELEK
LEKARNA

Ambulante

NEVROLOŠKA AMBULANTA
OKULISTIČNA AMBULANTA
ORL AMBULANTA
PREANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA
PROTIBOLEČINSKA AMBULANTA
TRANSFUZIOLOGIJA
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

KONTAKTNI PODATKI
SPLOŠEN KONTAKT
Telefon
Telefaks
E-pošta 02 / 749 14 00
02 / 749 16 30
tajnistvo@sb-ptuj.si
TELEFONSKE ŠTEVILKE
Dializa 02 / 749 15 17
Ginekologija 02 / 749 14 63
Internistika 02 / 749 15 24
Kirurgija 02 / 749 15 57 (sprejemna pisarna)
Laboratorijska diagnostika 02 / 749 15 01 (sprejemna pisarna)
Nevrološka ambulanta 02 / 749 15 29
Okultistika 02 / 749 14 99
Otorinolaringologija 02 / 749 14 96
Pediatrične ambulante in ultrazvok 02 / 749 14 43 (oddelčna pisarna)
Protibolečinska ambulanta 02 / 749 15 25
RTG in ultrazvočna diagnostika RTG: 02 / 749 14 83
UZ: 02 / 749 14 84
Transfuziologija 02 / 749 14 37
02 / 749 14 36

Contact

SPLOŠNA BOLNIŠNICA dr. Jožeta Potrča PTUJ
email
tajnistvo@sb-ptuj.si
address
Potrčeva cesta 23 SI-2250 Ptuj
phone
+386 (0)2 749 14 00