Splošna bolnišnica Novo mesto

Slovenia

Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Novo mesto je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije 11. februarja 1993, in sicer za opravljanje specialistično-ambulantne, bolnišnične in lekarniške dejavnosti ter za opravljanje gospodarskih dejavnosti kot pomožnih dejavnosti.
Začetki bolnišnice
Začetki bolnišnice v Novem mestu segajo v leto 1894, ko je bila v Kandiji pri Novem mestu 1. januarja 1894. leta odprta moška bolnišnica z 22 posteljami. Z dozidavo nove stavbe junija 1898 je bolnišnica dobila dodatnih 80 postelj. Leta 1908 je bila zgrajena stavba na levem bregu reke Krke, kjer je nastala ženska bolnišnica s 66 posteljami, pozneje povečana na 100 postelj. Naslednja večja pridobitev bolnišnice je sledila šele po vojni, ko je bil v gradu Kamen decembra 1953 odprt pljučni oddelek s 93 posteljami. Od leta 1954 do 1961 je bilo opravljenih več adaptacij obstoječih stavb, v katerih so se poleg internistike, kirurgije in ginekologije razvile še druge dejavnosti, kot so transfuziologija, rentgenologija, laboratorijska in lekarniška dejavnost, kuhinja in pralnica. V teh letih je bil zgrajen tudi podzemni hodnik med stavbama na desnem bregu reke Krke.
Nova stavba namenjena rehabilitaciji
V letih od 1958 do 1959 je bila zgrajena nova stavba poleg ženske bolnišnice, ki je bila namenjena rehabilitaciji in je imela 40 postelj. Konec leta 1961 je imela bolnišnica v Novem mestu 436 postelj.

Zelo veliko je bolnišnica pridobila 7. aprila 1965, ko je bil dograjen prvi del stavbe za kirurgijo, kjer sta našla mesto še pediatrični in radiološki oddelek. Z dokončanjem nove kirurške stavbe 25. novembra 1971 je bolnišnica dobila možnost za okulistično, dermatološko in nevrološko dejavnost, svoje nove prostore pa so dobili tudi otroški oddelek, transfuziologija in patologija.

V času od 1977 do 1979 je bolnišnico dobila nove stavbe za kuhinjo, kotlovnico in pralnico ter podzemni vezni hodnik, ki povezuje vse stavbe bolnišnice, vključno z objektom Zdravstvenega doma Novo mesto, ki je v neposredni bližini.
Nova stavba porodnišnice in oddelka za otorinolaringologijo
Glede na to, da je 100 let stara stavba na levem bregu reke Krke, zgrajena kot ženska bolnišnica, odslužila svojemu namenu, je bila delno s samoprispevki občanov leta 1997 zgrajena nova stavba (porodnišnica in oddelek za otorinolaringologijo).

S preselitvijo porodnišnice in ginekologije ter otorinolaringološke dejavnosti smo združili vso bolnišnično dejavnost v skupnem kompleksu. Podroben pregled razvoja Splošne bolnišnice Novo mesto je opisan v knjigi, ki je bila izdana ob njeni 100-letnici.

Ambulante

Kirurške specialistične ambulante
Internistične specialistične ambulante
Ginekološke specialistične ambulante
Dispanzer za ženske
ORL specialistične ambulante
Okulistične specialistične ambulante
Nevrološke specialistične ambulante
Infekcijska specialistična ambulanta
Diabetične specialistične ambulante
Fizioterapija
Radiološke ambulante
Dermatološke specialistične ambulante
Pediatrične specialistične ambulante
Pulmološke specialistične ambulante

Kontakti

Vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto
Direktorica
doc. dr. Milena KRAMAR ZUPAN
Strokovni direktor
prim. Milivoj PILETIČ, dr. med., spec. interne medicine
Pomočnica direktorice za zdravstveno nego
Simona VOLF, univ.dipl.org.
Pomočnica direktorice za pravne zadeve
Katarina DRENIK, univ.dipl.prav.

Poslovna sekretarka
Breda FIFOLT 07 39 16 115
fax 07 33 23 097 breda.fifolt@sb-nm.si
tajnistvo@sb-nm.si
Vodja oddelka za finance, računovodstvo in planiranje
Cvetka BARBO, dipl. ekon. 07 39 16 120 cvetka.barbo@sb-nm.si
Vodja oddelka za kadrovske in pravne zadeve
Zdenka KRALJ, univ. dipl. prav. 07 39 16 117 zdenka.kralj@sb-nm.si
Kadrovska služba 07 39 16 116 kadrovska-sl@sb-nm.si
Vodja oddelka za splošne zadeve
mag. Ljubinka POČRVINA 07 39 16 136 ljubinka.pocrvina@sb-nm.si
Služba za odnose z javnostmi
Tina KINCL, univ.dipl.kom. 07 39 16 118
030 711 937 tina.kincl@sb-nm.si
Vodja oddelka za investicije, nabavo in tehnično vzdrževanje
Stanislava MAJERLE, mag.ekon. in poslov. ved 07 39 16 135 stanislava.majerle@sb-nm.si
Vodja oddelka za informatiko
Vanja CEKUTA, univ. dipl. org 07 39 16 166 vanja.cekuta@sb-nm.si
Vodja službe za prehrano
Tanja PIRH, org.posl. v gost.in tur. 07 39 16 182 tanja.pirh@sb-nm.si
Vodja službe za preskrbo s perilom
Marjeta BEVEC, inž.tek.konf.tehnol. 07 39 16 152 marjeta.bevec@sb-nm.si

Vodja službe za vzdrževanje in energetiko
Božidar PODOBNIK, univ. dipl. inž. ele. 07 39 16 141 bozidar.podobnik@sb-nm.si
Vodja službe za varstvo pri delu in varstvo pred požarom
Aleš KRAJŠEK, dipl. inž. var. 07 39 16 113 ales.krajsek@sb-nm.si
Vodja službe za čiščenje, transportna in kurirska dela,
Marjana LAVRIČ, dipl. org. menedž. 07 39 16 194 marjana.lavric@sb-nm.si
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Branka STRAŽIŠAR, univ.dipl.prav.
07 39 16 128 gdpr@sb-nm.si
Socialna delavka
Sabina KLEMENČIČ, univ.dipl.soc.del.
07 39 16 196 sabina.klemencic@sb-nm.si

Contact

Splošna bolnišnica Novo mesto
email
tajnistvo@sb-nm.si
address
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
phone
+386 7 391 61 00