SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA

Slovenia

Srednja zdravstvena šola je zavod, ki ima najdaljšo tradicijo izobraževanja s področja zdravstvene nege in oskrbe v Sloveniji. Že leta 1753 je bila ustanovljena Babiška šola Ljubljana, leta 1924 pa Šola za sestre zavoda za socialno-higiensko zaščito dece v Ljubljani. Leta 1960 se je šola po prvi šolski reformi preimenovala v štiriletno srednjo šolo za zdravstvene delavce za otroško varstvo v Ljubljani. Vse od tedaj je izobraževanje potekalo na različnih lokacijah, v neprimernih prostorih. V tem času so potekale prenove izobraževalnih programov s področja zdravstvene nege in oskrbe, spreminjalo se je ime poklica, za katerega je šola izobraževala, od medicinske sestre/medicinskega tehnika do zdravstvenega tehnika/zdravstvene tehnice, tehnika zdravstvene nege/tehtnice zdravstvene nege in s prenovo 2008 v srednjo medicinsko sestro/srednjega zdravstvenika. Leta 1998 se je šola vselila v nove prostore na Poljanski cesti v Ljubljani. Od takrat naprej imajo udeleženci izobraževanja in zaposleni dobre pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast. Do sedaj smo bili odprti za vse pobude, ki vplivajo na kakovostno izobraževanje, vključujemo se v domače in mednarodne projekte z namenom biti med najboljšimi. Zavod se nahaja v neposredni bližini centra Ljubljane, v zelenem okolju parka, z velikim zunanjim športnim igriščem in s parkiriščem. Zavod je od železniške in avtobusne postaje oddaljen 15 minut peš hoje, sicer pa je dobro organiziran mestni avtobusni promet, dijaki pa lahko bivajo tudi v Dijaškem domu Poljane v neposredni bližini šole.

Contact

Tajnica VIZ: Darja Ciber 2. nadstropje, pisarna 214
email
szslj@guest.arnes.si
address
Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana
phone
Tel.: (01) 300 16 11, telefaks: (01) 300 16 50