Topolšica Hospital

Slovenia

ORGANI ZAVODA

Direktor:
Jurij Šorli, dr. med., spec. int. medicine
Topolšica 64, 3326 Topolšica
Telefon: 03 898 77 10
E-naslov: jurij.sorli@b-topolsica.si


Svet zavoda
Svet zavoda je organ upravljanja Bolnišnice Topolšica, ki ga sestavljajo 4 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik zaposlenih in 2 predstavnika uporabnikov. Pristojnosti sveta zavoda, naloge in odgovornosti so opredeljene v 17. do 25. členu Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica.


Predstavniki ustanovitelja

  1. mag. Hedvika Stanič Igličar
  2. Maja Arbeiter
  3. Aleš Ivković
  4. Jurij Šumečnik

Predstavniki zaposlenih

  1. Boštjan Rožič – Bolnišnica Topolšica , Predstavniki zavarovancev in drugih uporabnikov
  2. Polonca Haler
  3. Viktor Drev . ZZZS Občina Šoštanj

Contact

Bolnišnica Topolšica
email
info@b-topolsica.si
address
Topolšica 64, 3326 Topolšica
phone
+386 (0)3 898 77 00