Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Slovenia

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana (v nadaljevanju UPK Ljubljana) je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva.

Ustanovitelj UPK Ljubljana je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

UPK Ljubljana posluje s tujino z imenom: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana – University Psychiatric Clinic Ljubljana.

Osnovni podatki:

Naziv: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Sedež: Chengdujska 45, 1260 Ljubljana (p.p. 5211, 1001 Ljubljana)
Identifikacijska št.: SI82546193
Transakcijski račun: 01100-6030277991
Matična št.: 1191004000
Telefon: 01/ 5872 100, Fax: 01/ 5284 618
Elektronska pošta: info@psih-klinika.si

Generalni direktor: prof. dr. Bojan Zalar

Strokovna direktorica: prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., višja svetnica

Contact

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
email
info@psih-klinika.si
address
Studenec 48, 1260 Ljubljana
phone
01/ 5872 100