VESELĪBAS INSPEKCIJA

Latvia

Veselības inspekcija ir veselības ministra pakļautībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu veselības aprūpes, sabiedrības veselības un farmaceitiskās darbības jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi kvalitatīvai un kvalificētai veselības aprūpei, kā arī drošai un veselīgai dzīves videi.

Veselības inspekcijai ir noteikti astoņi darbības virzieni:

  1. Ārstniecības iestāžu kontrole
  2. Medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) uzraudzība
  3. Veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontrole
  4. Ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšana
  5. Farmaceitiskās, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontrole;
  6. Paaugstināta riska subjektu kontrole
  7. Iedzīvotāju veselību ietekmējošo vides faktoru uzraudzība
  8. Ķīmisko vielu un maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu uzraudzība

Contact

email
vi@vi.gov.lv
komunikacija@vi.gov.lv
address
Klijānu iela 7, Rīga, LV–1012
phone
67081600