Vodovod d.o.o.

Croatia

RADNO VRIJEME:

PON – PET
07:00 – 15:00

Djelatnost javne vodoopskrbe:

 • zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje
 • isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge, kao preuzimanje vode od drugih javnih isporučitelja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu vodoopskrbu,
 • upravljanje vodnim građevinama javne vodoopskrbe,
 • redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu vodoopskrbu,
 • izgradnja priključka na sustav javne vodoopskrbe,
 • tekuće i investicijsko održavanje priključaka nekretnina na vodne građevine,
 • umjeravanje, servisiranje i izmjena vodomjera,
 • planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti građevina za javnu vodoopskrbu osim gradnje tih građevina

Djelatnost javne odvodnje:

 • skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode ili iznimno u podzemne vode,
 • obrada mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu odvodnju,
 • upravljanje vodnim građevinama javne odvodnje,
 • redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu odvodnju uključujući i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda,
 • izgradnja priključka na sustav javne odvodnje,
 • usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama te drugih objekata,
 • planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti i građevina za javnu odvodnju osim gradnje tih građevina

Djelatnost uzorkovanja i ispitivanje sastava otpadnih voda

Prijevoz za vlastite potrebe

Contact

email
ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE: tomic@vodovod-sb.hr
address
NIKOLE ZRINSKOG 25, SLAVONSKI BROD
phone
035-405-730