VRTEC LEDINA

Slovenia

Programi vrtca in poslovni čas

Vrtec Ledina je javni vrtec, ki se nahaja v samem središču Ljubljane, na Čufarjevi ulici 14. V 26 igralnicah dnevno ustvarja in se uči 440 otrok, v starosti od 1–6 leta.

Program poteka v 26 oddelkih. V 22 oddelkih se izvaja dnevni dopoldanski program vključno z oddelkom prilagojenega programa, v 2 oddelkih se izvaja izmenični in v 2 popoldanski program. Vrtec je odprt od ponedeljka do petka. Programi so namenjeni otrokom od prvega do šestega leta oziroma vstopa v šolo. Otroci so tako razporejeni v oddelke prve ali druge starostne stopnje ter kombinirane oddelke. Izvajamo dnevne programe, ki trajajo od 6–9 ur:

  • dopoldanski program poteka od 5.30 do 17.30,
  • izmenični program od 5.30 do 17.30 in od 11.30 do 21.00 ter
  • popoldanski program od 11.30 do 21.00.

Contact

VRTEC LEDINA
email
tajnistvo@vrtec-ledina.si
address
Čufarjeva ulica 14 1001 Ljubljana
phone
01 230 82 40