Zdravstveni dom Ajdovščina

Slovenia

Zdravstveni dom Ajdovščina (v nadaljevanju ZD Ajdovščina) deluje kot samostojni zavod od leta 1991, ko se je tedanji TOZD Zdravstveni dom  Ajdovščina izločil iz DO ZZD Nova Gorica. V sedanji organiziranosti je bil ustanovljen 21.04.2005 na Občinskem svetu občine Ajdovščina in Občinskem svetu občine Vipava, za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v poslovnih prostorih ZD Ajdovščina in na terenu območij občin Ajdovščina in Vipava ter za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč.

ZD Ajdovščina zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 24.000 prebivalcev. Omejeno področje se razprostira na 352 km2 površine. ZD ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer:

ENOTALOKACIJADEJAVNOST
Sedež: ZD AjdovščinaTovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina• osnovna zdravstvena dejavnost
• zobozdravstvena dejavnost
• specialistična dejavnost
Zdravstvena postaja VipavaBeblerjeva ulica 5, 5271 Vipava• osnovna zdravstvena dejavnost
• zobozdravstvena dejavnost
• specialistična dejavnost
Dom starejših občanov AjdovščinaUlica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina• osnovna zdravstvena dejavnost
Center starejših Pristan VipavaGoriška cesta 27, 5271 Vipava• osnovna zdravstvena dejavnost
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS)Vojkova ulica 33, 5271 Vipava• osnovna zdravstvena dejavnost
Zobna ambulanta za odrasle6 Lokarjev drevored 2, 5270 Ajdovščina• zobozdravstvena dejavnost
Šolska zobna ambulantaAjdovščina Cesta 5.maja 15, 5270 Ajdovščina, • zobozdravstvena dejavnost
Fizioterapija
Center za krepitev zdravja
Bevkova ulica 13, 5270 Ajdovščina• osnovna zdravstvena dejavnost

Večino prihodkov ustvarimo na podlagi pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer na področju splošne medicine, pediatrije, šolske medicine, zobozdravstva in službe nujne medicinske pomoči, ginekologije, diabetologije, pulmologije, ortodontije, psihiatrije, patronaže, preventive in zdravstvene vzgoje.
 
Prihodke dopolnjujemo s tržno dejavnostjo zlasti na področju medicine dela, prometa in športa, zobozdravstva, ginekologije in vzgojno preventivnih dejavnosti.

Podporo osnovnim dejavnostim zagotavljajo storitve diagnostičnega in zobotehničnega laboratorija, rentgenske storitve, fizioterapija in upravno tehnične storitve.

V Zdravstvenem domu Ajdovščina je skupaj s pripravniki in specializanti zaposlenih cca.150 zdravstvenih delavcev in sodelavcev.
 
V zadnjih letih med poslanstvi zavoda vse bolj poudarjamo pomen vzpodbujanja preventivnih dejavnosti in opuščanja škodljivih navad za krepitev zdravja in preprečevanja bolezni.

Osnovni cilj vseh zaposlenih so kvalitetne zdravstvene storitve, primeren odnos med bolniki in zdravstvenimi delavci ter korektni in kolegialni odnosi med zaposlenimi.

Contacts

Direktor
mag. Egon Stopar
Telefon: (05) 36 93 142; E-pošta: egon.stopar@zd-ajdovscina.si

Strokovna vodja
Martina Terbižan Rupnik, dr. med., spec. druž.med
E-pošta: martina.terbizan-rupnik@zd-ajdovscina.si

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego
Melita Kerkoč, dipl.m.s.
E-pošta: melita.kerkoc@zd-ajdovscina.si

Tajništvo
Barbara Žgur
E-pošta: tajnistvo@zd-ajdovscina.si

Contact

Zdravstveni dom Ajdovščina
email
tajnistvo@zd-ajdovscina.si
address
Tovarniška cesta 3 5270 Ajdovščina
phone
05 36-93-000