Zdravstveni dom Hrastnik

Slovenia


ZGODOVINA

1850

prvi zdravnik v Hrastniku – rudniški zdravnik dr. Puschhauser, kirurg
bratovska skladnica za rudarje v primeru bolezni, invalidnosti in starostne onemoglosti
1864

bolniška blagajna v kemični tovarni
1881

bolnica bratovske skladnice (rudniška ambulanta)
1887

rudniški zdravnik dr. Marcius
1930

prva lekarna
1937

imenovanje prvega občinskega zdravnika
1945

dva zdravnika in dve splošni ambulanti (Rudnik, Steklarna)
1947

prva zobna ambulanta
1953

pričetek fizioterapije
1955

ustanovitev zdravstvenega doma
1956

samostojna reševalna služba
1957

tretja splošna ambulanta (na Dolu pri Hrastniku)
druga zobna ambulanta
odlok o potrditvi Zdravstvenega doma Hrastnik, kot samostojne organizacijske enote
1963

četrta ambulanta v stavbi stare občine – začetek organiziranega zdravstvenega varstva otrok
tretja zobna ambulanta
1966

otroško-šolska zobna ambulanta
dispanzer za žene
otvoritev I. faze Zdravstvenega doma
1968

dispanzer za medicino dela
1972

šolska zobna ambulanta
1976

otroško-šolski dispanzer
Zasavski zdravstveni center – TOZD Zdravstveni dom Hrastnik
1979

otvoritev II. faze Zdravstvenega doma
1983

nova ambulanta na Dolu pri Hrastniku
1991

Zdravstveni dom Hrastnik
1993

lekarna na Dolu pri Hrastniku

DIREKTOR

Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.
T: (03) 565 44 50
Mail: gregor.pajic@zd-hrastnik.si

STROKOVNI VODJA

T: (03) 565 44 50
Mail: zdhrastnik@siol.net

POMOČNICA DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO

Zdenka Kolar, dipl.med.sestra
T: (03) 565 44 475
Mail: zdenka.kolar@gmail.com

Ambulante
Ambulante zdravstvenega doma Hrastnik:

Ambulanta družinske medicine 1
Zdravniki po razporedu
T: 03 56 54 464

Referenčna ambulanta 1- dr.
Katja Krpič, dipl.m.s.
T: 03 56 54 470

Ambulanta družinske medicine 2 – dr. Ristić Dragan
Dragan Ristić, dr. med.spec.druž.med.
T: 03 56 54 466

Referenčna ambulanta – dr. Ristić
Barbara Zupančič, dipl.m.s.
T: 03 56 54 454

Ambulanta družinske medicine 5 s šolsko preventivo – dr. Trifoni Vesna
Vesna Trifoni, dr. med. spec. spl. in druž. med.
T: 03 56 54 455

Referenčna ambulanta – dr. Trifoni Vesna
Barbara Zupančič, dipl.m.s.
T: 03 56 54 454

Dispanzer za ženske
Zupanc Unita, dr. med., spec.gin.
Milanović Olivera, dr. med., spec.gin.
Nataša Kočnar, dr. med., spec.gin.
T: 03 56 54 462

Fizioterapija
Alenka Trstenjak, višji fizioterapevt
Katarina Radak, višji fizioterapevt
Neja Vidovič, diplomirani fizioterapevt
T: 03 56 54 471

Patronaža
Marija Laneger, dipl.m.s.
Nika Grilc dipl.m.s.
Vesna Blaj Martinc, dipl.m.s.in mag. zdrav. nege
Natalija Ovčar Groboljšek, Dipl.m.s.
T: 03 56 54 456
M: 041 334 668

Nega na domu
Saša Rabuzin, s.m.s.
T: 03 56 54 456
M: 041 334 668

Laboratorij
Simona Kaše Velenšek, mag.lab.biomed.
T: 03 56 54 467

Splošna ambulanta v domu starejših Hrastnik
Zdravniki po razporedu
T: 03 56 54 108

Zobozdravstvo za odrasle – dr. Kovachevski
Kristina Kovachevski, dr. dent. med.
T: 03 56 54 458

Zobozdravstvo za mladino – OŠ NHR Hrastnik
Biljana Ilievska, dr. dent. med.
T: 031 634 413

Zobozdravstvo za mladino in odrasle – Dol pri Hrastniku
Sara Zlatanovska, dr. dent. med.
T: 03 56 30 859

Dispanzer za medicina dela, prometa in športa
Seima Kazaferović, dr.med.spec.mdpš.
T: 03 56 54 463

Denzitometrija – merjenje kostne gostote
Kolar Zdenka, d.m.s.

Zasebne ordinacije in koncesionarji
FELE ŽUJIĆ ANICA, dr. dent. med.
GUNA JERNEJ, dr. dent. med.
TEPAVČEVIĆ ALEKSANDAR, dr. dent. med. – APEX-T.A. d.o.o.POVEZAVA NA URNIK
SAŠO SEBANC – zasebni zobni laboratorij
MILAN ZGOMBA – zasebni protetični laboratorij
KATARINA POTUŠEK KUHAR, dr.med., spec. pediatrije
MANCA ZUPAN, dr.med., spec.spl.med.
AMNA SARAJLIĆ, dr.med., spec.spl.med.

Contact

Zdravstveni dom Hrastnik
email
zdhrastnik@siol.net
address
Novi dom 11 1430 Hrastnik
phone
03 5654 450